19/5/2022

Hulp bij #Werken met een chronische aandoening

Wat een kluwen, al die maatregelen en regelgeving rond re-integratie!

Hulp bij #Werken met een chronische aandoening

Wat een kluwen, al die maatregelen en regelgeving rond re-integratie! Om opnieuw het bos door de bomen te zien, werkte het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) handige wegwijzers en infofiches uit.

De wegwijzers geven richting vanuit een bepaalde situatie (werknemer/werkzoekende, zelfstandige, overheidspersoneel, formele/informele re-integratie).

De infofiches zoomen in op volgende thema’s:

  • Gedeeltelijke werkhervatting
  • Aan de slag als ervaringsdeskundige
  • VDAB toont je de weg
  • Communiceren over je ziekte op het werk
  • Vrijwilligerswerk


Stap voor stap breiden ze de infofiches uit en houden ze deze up-to-date.

Benieuwd? Je kan de wegwijzers en infofiches terugvinden op
https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/hoe-opnieuw-aan-de-slag-met-een-chronische-aandoening