19/5/2022

Minister Lalieux neemt tweede horde in betere toegang tot de integratie tegemoetkoming

Fantastisch nieuws vanuit de federale regering: op initiatief van Karine Lalieux (PS)...

Minister Lalieux neemt tweede horde in betere toegang tot de integratie tegemoetkoming

Fantastisch nieuws vanuit de federale regering: op initiatief van Karine Lalieux (PS), minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, werd de regelgeving rond de integratietegemoetkoming hervormd. Het vrijstellingsplafond op inkomen uit arbeid wordt fors opgetrokken. Er is ook een kleinere verhoging van het vrijstellingsplafond op een vervangingsinkomen.

Dat betekent dat een 50.000-tal mensen die in het verleden geen integratietegemoetkoming kregen omwille van te hoge inkomsten, nu wel een integratietegemoetkoming zullen krijgen, stelt minister Lalieux. Voor alle duidelijkheid: de integratietegemoetkoming is bedoeld om meerkosten door handicap te betalen. “Sommigen gaan er eindelijk aanspraak op kunnen maken. Anderen gaan het bedrag dat ze krijgen zien stijgen”, zegt minister Lalieux in haar persbericht.

GRIP vzw, geruggesteund door o.a. onze vereniging, zet zich al jaren in om de rechten van personen met een beperking te verbeteren.

Op hun website vind je meer duiding over de vernieuwde regelgeving rond de integratietegemoetkoming.